Realizujemy projekt w ramach działania 3.4. „Dotacje na kapitał obrotowy”. Szczegółowe informacje: Dotacje na kapitał obrotowy.