Wzrost importu wyrobów płaskich do UE

O 15 procent wzrósł w pierwszym kwartale 2018 roku import wyrobów płaskich gorącowalcowanych do UE spoza Wspólnoty.

Jak informuje Polska Unia Dystrybutorów Stali, w pierwszym kwartale 2018 roku przywóz wyrobów płaskich do Unii Europejskiej wzrósł do 15 proc. w ujęciu rocznym do 2,08 mln ton. Taki stan rzeczy spowodowany był zwiększeniem dostaw z Rosji – 420 000 ton w porównaniu do 23 000 ton w pierwszym kwartale 2017 roku. Co ciekawe, dostawy zwiększyły się mimo nałożenia na ten kierunek cła antydumpingowego. Ponadto import z Turcji również wzrósł o 56 proc. do 731 000 ton, a z Serbii o 144 proc. do 205 000 ton.

Polska stal ma się dobrze

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbył się 14-16 maja poruszono temat rodzimego rynku. Rokowania na najbliższe lata są dobre. Już w bieżącym roku Polska może przełamać kolejną barierę w postaci 14 mln ton zużycia stali. W 2017 roku było to 13,7 mln ton. Realne prognozy na 2019 to 15 mln ton. Jest się więc z czego cieszyć. Przyczyny tak dobrego stanu rzeczy można upatrywać m.in. w zwiększeniu mocy produkcyjnej, malejącym deficycie wymiany handlowej a także cyfryzacji stanowisk pracy i większemu znaczenie nowych technologii, która już teraz postępuje.

przemysł stali

Zagrożenia dla rynku

Mimo rosnących wskaźników zużycia stali i coraz lepszych wyników sprzedaży, trzeba również mieć świadomość zagrożeń na rynku. Jednym z nich jest niepewność co do wpływu ceł antydumpingowych na rynek. W dodatku zagrożeniem są wojny handlowe oraz napływ towaru dumpingowego, który nawet w niewielkiej ilości jest w stanie zdestabilizować rynek.