Czas na Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa odbywa się właśnie na naszych oczach. Nowoczesne technologie, innowacje, Internet coraz bardziej oddziałują na niemal wszystkie dziedziny życia, również na branżę wytwórczą – dystrybucję i przetwórstwo stali.

Automatyzacja przyszłością przemysłu

Współczesne systemy produkcji ulegają znaczącej transformacji. Automatyka staje się dominującym trendem, pozwalającym na bardziej efektywną pracę i realny zwrot z inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Człowiek nie jest już tylko siłą roboczą, ale specjalistą, operującym zaawansowanymi maszynami. Coraz mniej czynności wykonuje ręcznie, zajmując się przede wszystkim programowaniem, kontrolą i utrzymaniem urządzeń. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć w ten sposób produkcję i wprowadzać innowacyjne produkty. Aby w pełni wykorzystać potencjał automatyki, niezbędne jest jednak wsparcie dla firm, działających w branży.

przemysł stali

Polska Platforma Przemysłu 4.0

Nowa sytuacja na rynku przemysłowym wymaga od przedsiębiorców zmiany podejścia, aby zachować konkurencyjność i dostosować się do potrzeb konsumentów. Niezbędne jest także rządowe wsparcie, które ułatwi dostęp do technologii. Takie właśnie funkcje ma pełnić Polska Platforma Przemysłu 4.0 – projekt, który będzie ułatwi przedsiębiorcom wprowadzanie nowych technologii oraz dostarczanie na rynek wiedzy w tym zakresie. Program ma na celu doprowadzenie do transformacji cyfrowej, automatyzacji i robotyzacji polskiego przemysłu, a w konsekwencji – również polskiej gospodarki. Projekt ma wejść w życie w styczniu 2018 r.

przemysł stali

Zmiany w skali Europy

Problem transformacji cyfrowej stanowi temat dyskusji również na forum europejskim. Na początku czerwca zrzeszenie europejskich producentów stali wraz z innymi organizacjami wezwały Unię Europejską do prac na nowym programem dla badań naukowych i innowacji, który zastąpi dotychczasowy Horyzont 2020. Jego celem ma być zapewnienie dostępu do wiedzy i nowoczesnych technologii produkcji, które powinno zapewnić europejskim przedsiębiorstwom większą konkurencyjność i pozwolić im wejść w nową erę przemysłu.