Dobre perspektywy dla producentów konstrukcji stalowych

Roczna wartość produkcji polskiej branży konstrukcji stalowych to około 30 ml zł. To ogromny udział w polskim rynku budowlanym wartym około 160 mld zł. Perspektywy dla producentów konstrukcji stalowych są bardzo optymistyczne.

Ogromny wzrost produkcji stali w Polsce wiązał się bezpośrednio z wejściem do Unii Europejskiej w 2004 r. Wcześniej produkcja była niewielka a w budownictwie była o wiele mniejsza – przeważały konstrukcje oparte na betonie.

– Wejście do UE spowodowało, że pojawiły się konstrukcje oparte właśnie na stali. W latach 2004 – 2006 produkcja wzrosła trzykrotnie. – Od 2010 r. eksport systematycznie wzrastał, w 2015 r. wynosił 1,6 mld euro, wzrósł w porównaniu do 2010 r. o 1/3 a przy rosnących cenach konstrukcji, przekroczył najwyższy notowany dotychczas poziom 2008 r. Odbiorcami polskich konstrukcji są kraje Unii Europejskiej, na te rynki sprzedajemy około 80%, w tym największym odbiorcą jest rynek niemiecki (1/3 całego eksportu konstrukcji) – tłumaczy dr. Zofia Bolkowska, wieloletni pracownik instytutów naukowych polskich (Instytut Organizacji i Zarządzania Budownictwa, Instytut Gospodarki Materiałowej) i zagranicznych (Institut National dʼÉtude et de Recherche du Bâtiment „INERBA” w Algerii).

Doktor wspomina również, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej średnie ceny eksportowanych konstrukcji wzrosły z 1320 euro zatonę w 2004 r. do 1800-1900 euro w latach 2015/2016.
Zachęcamy do przeczytania całej rozmowy, którą znajdą państwo na łamach portalu budownictwo.wnp.pl.