Dotacje na kapitał obrotowy

Realizujemy projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Gazstal S.A.”

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Zadaniem projektu jest utrzymanie działalności przez okres 3 miesięcy.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 30.10.2020 r.

Wartość bezzwrotnego wsparcia finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 finansowanego ze Środków wspólnotowych UE.: 64 931,13 zł.