System Zarządzania Jakością – jak odczytywać normy?

Rozmaite przedsiębiorstwa związane z przemysłem hutniczym i produkcją artykułów metalowych często posługują się enigmatycznym określeniem potwierdzającym funkcjonowanie zgodnie z normą ISO 9001. Czego jednak dokładnie można się spodziewać po firmach, które posługują się takim właśnie symbolem?

 

Na początek rozwiejmy pierwszy mit: w przypadku normy ISO 9001 to nie produkty, ale proces ich powstania jest objęty certyfikatem. Największy nacisk kładziony jest nie na wytwory działalności, tylko ogół czynników składających się na realizację tego, czego oczekuje przyszły ich odbiorca. Najważniejszy jest więc stały nadzór nad dokumentacją techniczną, odpowiednie zarządzanie zasobami, prowadzenie cyklicznych pomiarów, które pozwolą określić stopień zadowolenia klientów, a także jakość prowadzonych w ramach przedsiębiorstwa procesów.

System zarządzania jakością, czyli norma ISO 9001 to bogaty zbiór rozmaitych norm obowiązujących w przedsiębiorstwach. Norma ISO 9001: 2008, będąca jedną z jej odsłon, stanowi ogół zasad, które charakteryzują firmę godną zaufania.

Dlaczego więc, wytwarzając produkty hutnicze, tak ważne jest posiadanie normy ISO 9001:2008? Przede wszystkim dlatego, że produkcja artykułów metalowych powinna być obostrzona zasadami, które pozwolą dostarczyć do klienta dokładnie to, czego oczekiwał. Nie ma miejsca na usterki, ponieważ często są to rozwiązania stosowane w przedsięwzięciach o wielkim znaczeniu i równie dużych gabarytach – na przykład w stoczniach lub rozmaitych placach budowy.

Według wytycznych przedsiębiorstwo wytwarzające produkty hutnicze, które posługuję się ISO 9001:2008, charakteryzuje kilka podstawowych cech:

  1. Zorientowanie na klienta,
  2. Kierownictwo, które sprawnie wyznacza nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa,
  3. Zaangażowana załoga, gdzie najważniejszy jest człowiek,
  4. Procesowe podejście, gwarantujące efektywność działania,
  5. Systemowe zarządzanie,
  6. Dążenie do ciągłego doskonalenia oferty i cyklu produkcji,
  7. Analityczne podejście do podejmowanych decyzji, rzeczowa analiza aktualnego stanu rzeczy,
  8. Korzystne, obustronne stosunki z dostawcami materiałów.

Przedsiębiorstwo Gazstal S.A., jako jedno z nielicznych, może się poszczycić posiadaniem takiego właśnie certyfikatu.

Kliknij, by przeczytać więcej o certyfikacie dla firmy Gazstal