Historia przemysłu wydobywczego w Polsce

W Polsce przemysł wydobywczy jest mocno zróżnicowany. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i surowce metaliczne to główne zasoby, jakie wydobywa się w naszym kraju.

przemysł naftowy w Polsce Gazstal

W Polsce na dużą skalę eksploatuje się wiele surowców. Do największych z nich zalicza się węgiel kamienny, który cały czas jest podstawą naszego przemysłu energetycznego. Jego zasoby szacuje się na ponad 61 mld ton, które w najbliższym czasie raczej się nie wyczerpią. Wydobywa się go w trzech regionach: w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, Zagłębiu Wałbrzyskim oraz Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, gdzie jest go najwięcej. Jeszcze do lat 80. XX wieku funkcjonowało tu ok. 100 kopalń. Z czasem zapotrzebowanie na ten surowiec zmalało, a obecnie funkcjonuje na Górnym Śląsku ok. 40 kopalń. Dzięki nim otrzymujemy ponad 90 % węgla w naszym kraju.

Przemysł wydobywczy w Polsce to jednak nie tylko węgiel. Polska jest liczącym się producentem siarki. W latach 90. XX wieku była światowym liderem, gdyż w tym czasie aż 34,5% ogólnego wydobycia siarki na świecie dokonywało się w naszym kraju. Ponadto wydobywa się u nas dużo innych surowców, jak rudy miedzi (4,9% światowego wydobycia), cynk, ołów, surowce skalne czy srebro (4,55% światowego wydobycia).

przemysł naftowy w Polsce Gazstal

Przemysł naftowy w Polsce

Polska nie odgrywa znaczącej roli w procesie wydobywczym ropy naftowej. Ten surowiec, który ma ogromne znaczenie dla światowej gospodarki, u nas nie występuje w tak dużym stopniu. Szacuje się, że wydobywane zasoby ropy naftowej w Polsce to 23,4 mln ton. Złoża znajdują się m.in. w Polsce Południowej, Północno-Zachodniej, a także na Bałtyku. Mimo niewielkiego obecnie znaczenia polskiej ropy w świecie, możemy zaliczać się do pionierów tej branży i poszczycić się na tym polu wieloma sukcesami. Przemysł naftowy w Polsce ma długą tradycję.

To właśnie w Polsce znajduje się najstarszy na świecie istniejący szyb naftowy, który został wykopany ręcznie w 1852 roku we wsi Siary pod Gorlicami w kopalni założonej przez Stanisława Jabłonowskiego. Już w 1853 roku we lwowskim szpitalu zapłonęła po raz pierwszy lampa naftowa skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza, z inicjatywy którego w 1854 roku powstała pierwsza polska kopalnia ropy w Bóbrce koło Krosna. Natomiast pierwszy polski zakład destylacji ropy naftowej powstał w 1856 roku w Ulaszowicach koło Jasła. Te daty nijak się mają do przekonań mówiących o tym, że początki naftownictwa należy szukać w pobliżu Titusville w Pensylwanii, gdzie w 1859 roku natrafiono na pierwsze źródło ropy i zbudowano szyb wiercony o głębokości 21 metrów.

O oleju skalnym mówiło się jednak w Polsce już w XV wieku, a zapisków należy szukać w kronikach Jana Długosza.

przemysł naftowy w Polsce Gazstal narzędzia

Narzędzia stosowane w przemyśle wiertniczym

Z czasem, gdy o ropie naftowej robiło się coraz głośniej, powstawały co rusz to nowe urządzenia i technologie, które pomagały w wydobyciu tego surowca. Najpierw kopano studnie, by potem stosować ręczne świdry, do wykorzystania których niezbędny był „trójkąt” – uproszczona wieża wiertnicza ustawiona nad szybem, która składała się z trzech drewnianych okrąglaków spiętych na końcu sworzniem. Następnie zbudowano szyb wiercony, skonstruowany w 1859 roku przez Edwina L. Drake’a. Z czasem zaczęto wykorzystywać maszyny parowe.

Do wydobywania ropy i innych surowców w przemyśle wiertniczym stosuje się obecnie m.in. pompy i specjalne zespoły. Wykorzystuje się również rury okładzinowe i wydobywcze, które znajdują się w ofercie Gazstal. Sprawdź ofertę.