Zużycie stali wzrośnie o 2 %

Według prognoz Euroferu, w 2017 r. jawne zużycie stali ma wzrosnąć o 2%, a w sektorach stalochłonnych – o 3%. W przyszłym roku liczby te mają być niższe.

Rynek ciągle zagrożony

W pierwszym kwartale br. zużycie jawne stali w Unii Europejskiej wzrosło o 3,1%. Skorzystali na tym zarówno importerzy, jak i producenci stali. Jak podkreśla jednak Eurofer w swojej analizie, bariery handlowe i cła antydumpingowe mogą wpłynąć na rynek stali i ograniczyć jego rozwój. Problem globalnej nadprodukcji stali wymaga rozwiązania – w przeciwnym wypadku dojdzie do pogłębienia izolacjonizmu i zahamowania handlu.

Jawne zużycie stali

Do końca 2017 r. jawne zużycie stali ma wzrosnąć o 1,9% – wskazują na to dane z pierwszego i drugiego kwartału, które utrzymują się na stabilnym poziomie. Gwałtowny wzrost importu na przełomie kwietnia i maja wskazuje jednak, że import nadal pozostaje zagrożeniem dla rynku europejskiego. W 2018 r. wzrost unijnego PKB ma wynieść 1,8%.

Sektory stalochłonne

Oczekiwania przerosła produkcja sektorów stalochłonnych. W pierwszym kwartale 2017 r. wzrosła ona o 5,8% w UE. Wpływ na tę sytuacją miała m.in. niska aktywność producentów w pierwszym kwartale 2016 r. Do końca roku wzrost produkcji ma wynieść 3,5%. W przyszłym roku liczba ta ma spaść do 2,1%.

 

Źródło: Wnp.pl