POLITYKA JAKOŚCI
„GAZSTAL S.A.”

Firma „GAZSTAL S.A.” świadczy usługi handlowe na rzecz Klientów w zakresie wyrobów hutniczych, w szczególności dla górnictwa naftowego i gazownictwa.

W związku z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością, odpowiadającego normie PN EN- ISO 9001:2015-10 oraz mając na względzie spełnienie wymagań klientów i stron zainteresowanych, strategiczny kierunek i kontekst działania organizacji udoskonalamy działalność naszej firmy poprzez realizację następujących celów jakościowych:

 • świadczenie usług na wysokim, równym poziomie, dające gwarancję bezpieczeństwa i pełnego komfortu dla Klienta,
 • szybkie i terminowe wypełnianie zleceń,
 • zapewnienie konkurencyjności cenowej,
 • zapewnienie znajomości rynku producentów.

Przyjęte do realizacji cele osiągamy poprzez:

 • pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w realizacje postawionych celów oraz zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów,
 • podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników w zakresie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz istotności spełniania wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych, komunikowanie pracownikom celów jakościowych określonych przez Organizację,
 • przestrzeganie wymogów prawnych i innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz zwiększania zadowolenia klienta,
 • monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów oraz stron zainteresowanych,
 • pełny nadzór nad środkami pracy,
 • zmniejszenie ilości reklamacji w stosunku do roku poprzedniego,
 • bieżącą weryfikację dostaw i okresowe kwalifikowanie dostawców wyrobów i usług,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością.

Jesteśmy świadomi podjętych zobowiązań. Wierzymy, że poprzez ciągłe podwyższanie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością systematyczne przeglądanie i aktualizację Polityki i Celów Jakościowych oraz pełne zaangażowanie wszystkich pracowników, zobowiązania te realizujemy w stopniu bardziej niż zadowalającym.

Prezes Zarządu