Zarząd spółki GAZSTAL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) – wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Foluszowa 116, 65-786 Zielona Góra, w celu ich dematerializacji.